rulo çim seçimi      
  Karışımda kullanılan çeşitlere
 
Rulo çimin yetiştiği toprağın ve rulo çimin uygulanacağı toprağın türüne
 
Rulo çimin tazeliğine
 
Uygulamanın nasıl yapılacağına
 
Hangi bakım planının uygulanacağına çok dikkat edilmelidir.

Rulo çim yaşayan bir bitki olduğundan dolayı tarladan kesiminin yapılmasının arkasından çok kısa süre içerisinde (tercihen 24 saat içinde) uygulamasının yapılması gerekmektedir. Üretimden itibaren sahaya uygulanması, daha sonraki bakım süreci, denetimi, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi de başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir.

Bitki Seçimi


Çim sahalarda kullanılan bitkilerde aranan özellikler şu şekilde özetlenebilir.
1 - Renk: Çim bitkilerindeki yapraklar koyu yeşilden gri yeşile kadar çeşitli tonlardadır. Çim bitkisindeki aranan en uygun renk ise taze yeşil renktir. Bu rengin yaz ve kış kor unması tercih sebebidir Ancak yaz evleri gibi bazı yerlerde kullanılan çim türlerinde kışın sararmalar sakınca yaratmaz .
2 - Kuvvetli kök gelişimi: Özellikle spor alanlarında ve sık biçilen yerlerde yüzeysel köklü türler zarar görür. Bu yerlerde kuvvetli kök gelişimi yapan türler kullanılmalıdır.
3 - Çim alanlarında bitkilerin önce hızlı bir gelişme ile alanı kaplaması daha sonrada yavaş gelişme göstermesi istenir. Çünkü devamlı hızlı gelişme çok sık biçme gerektirir.
4 -
Basılmaya dayanıklı olmalıdır.
5 - Uzun ömürlülük:
Çim alanları kısa ömürlü yeşil alanlar olarak görmek yanlıştır. İyi bakımlı çim sahalar 15-20 yıl bozulmadan kalabilirler. Uzun ömürlülük, bakım koşulları yanında çim bitkilerinin kendini yenileme kabiliyetine de bağlıdır.
6 - Sık biçime dayanıklılık: Çim alanlarının homojen ve düzgün görünüme sahip olması sık biçimle sağlanabilir. Seçilecek çim bitkilerinin sık biçime dayanıklı olması istenir.
7 -
Hem dikin eve hem de enine yayılma özeliği olmalıdır.
8 - Kuraklığa dayanıklı olması istenir
9 - Tekstür:
Çim alanlarda ince, dar ve narın yapraklı çim tür ve çeşitleri istenir. Kaba, kalın yapraklı türler güzel görünüş vermezler
10 -
Çim hastalıklara Dayanıklı olmalıdır.

Kaliteli Hazır Çimde Arananlar


Kullanılan çim türleri ve karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
Kullanılan tohum türlerinin kullanım alanınızdan beklediğiniz fonksiyonlara, iklim ve toprak yapısına uygun olması    gerekmektedir.
Hazır çim yetiştirme alanının toprak,iklim yapısı, sulama suyu kalitesi ile üretim esnasında teknolojinin gereklerinin    yerine getirilip getirilmediğine dikkat edilmelidir.
Aranması gereken en önemli özelliklerden biri de hazır çimin birim alanda oluşturduğu kılcal kök oranı ve bu köklerin    canlılığıdır.
Geçirgen, kumlu topraklarda uygun sulama, gübreleme ve biçme ile yetiştirilen çimlerde kılcal kök oranı yüksek    olacağından bu özelliklere sahip çimlerin uyumu hızlı olacak ve uygulandığı sahada yabanileşmeye imkan    vermeyecektir. Dolayısı ile dayanıklılığı da artarak çim alanlarının ömrü uzun olacaktır.

Çimde Kaliteyi Etkileyen Faktörler


Yetişme muhiti

Toprak türü, tekstürü, geçirgenliği, sulama suyu kalitesi, iklim yapısı kaliteyi etkilemektedir.
Tohum
Kullanılan tohumların menşei ve karışımda kullanılan tür ve oranları çok önemlidir.
Gübreleme: Kullanılan gübre tipleri ve miktarları çok önemlidir.
Uygulama alanına olan uzaklık
Yetiştirilen saha ile uygulama arasındaki mesafe ve de nakliye metodları başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir.
Uzman ve Deneyimli Ekip
Üretimden itibaren sahaya uygulanması, daha sonraki bakım süreci, denetimi, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi de başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir.