RULO ÇİM BAKIMI      
    
Sulama
Serme işlemi bittikten sonra ilk yarım saat içerisinde çim alanın sulanması gerekir. En azından 2,5 cm lik üst katman iyice nemlendirilmeli ve suya doyurulmalıdır. En ideali 10 santimetrelik toprak katmanının iyice nemlendirilmesidir.Güçlü bir köklenme oluşuncaya kadar her gün ya da daha sık olmak üzere en az on gün boyunca çimler bolca sulanarak nemli tutulmalıdır. Sonra daha az sıklıkta ve daha derin sulamaya başlanmalıdır.Sulama sıklığı ve
miktarını havanın durumu belirleyecektir. Çimler, sıcak, kuru ve rüzgarlı dönemlerde, daha fazla suya ihtiyaç duyarlar.
 


Doğru sulama programı ve tekniği derin kök gelişiminin sağlanmasına yardımcı olur. Sulama yaparken 15 cm. derinliğe kadar toprağın iyice ıslanmasını sağlayarak daha derin köklenmeyi teşvik edebilirsiniz. Böylece daha az sıklıkta sulama yapmanıza olanak tanınır. Sık fakat az sulama, sıcak stresine ve hastalığa karşı hassas, yüzeysel kök gelişimine neden olur.
Yeni döşenen çimin hemen kuruma eğiliminde olan ve ideal olarak sulanması zor olan kenar ve köşeleri gerekirse elle daha dikkatlice sulanması gerekebilir.
Eğimli alanların ve tepeciklerin sulanmasında; suyun toprağa işlemeden yüzeyden akışa geçeceği düşünülerek bu alanlara daha çok özen gösterilmelidir. Özellikle kumlu topraklar daha sık ve daha kısa süreli sulama ihtiyacı gösterirler. Sulamanın sabah erken saatlerde yapılması daha verimli olmaktadır. İki sulama arasında, çimin ve alt toprağın kurumasına izin verilmemelidir.
Çim ve alt toprağı tamamen ıslatmak için yeterli suyun verilmesi hayati önem taşır ancak çim alan, suya boğulmamalı, göllenmelere izin verilmemelidir.


Gübreleme
Çiminiz için uygun bir gübreleme programınızın olması gerekir. İçinde bakır, demir ve çinko gibi iz elementleri içeren bir gübre de kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bizim size önerimiz; ilkbaharda bir defa 1kg/100m2'ye 15:15:15 kompoze hesabıyla, daha sonra her uygulamada 0.5 kg/100m2'ye saf azot hesabıyla 3 hafta arayla tekrar ederek gübreleyiniz.

Yabancı Ot Kontrolü

Hazır çiminiz tesis edildiğinde zaten sağlıklı, gelişmiş ve sık dokulu bir çim yüzeye sahip olduğu için iyi bir bakım programı uygulandığı takdirde bünyesinde yabancı ot barındırmaz, toprağı gölgeleyerek çimlenmeye hazır yabancı ot tohumlarına güneş ışığı ulaşmasını engeller, yabancı otların çıkabileceği fiziksel alanı da minimuma indirir. Ayrıca düzenli biçim programı da yabancı ot kontrolüne yardımcı olur. Yabancı otların çıkması durumunda ise uygun herbisit kullanımı çiminiz üzerinde çok az yada hiçbir etkiye neden olmaz. Çiminiz için kimyasal ilaçlar seçerken son derece tedbirli ve dikkatli davranın.

Biçim
Hazır çim döşendikten bir hafta sonra biçilmelidir. Çim biçme makinasının bıçağı keskin olmalı ve bir kerede çimin 1 /3'ünden fazlası kesilmemelidir Biçme aletinin bıçakları 2,5-3 cm. yüksekliğe ayarlanmalıdır.

Trafik
Köklerin toprağa güçlü bir şekilde bağlanmasına olanak tanımak için, ilk 10 gün boyunca, çim üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir. Bir ay süreyle de yoğun kullanıma izin verilmemelidir.

Zararlıların Kontrolü
Gerektiği takdirde dört hafta sonra insektisit uygulanabilir. Paket üzerinde önerilen orana göre uygulayın. Çiminiz için en uygun insektisiti kullanarak güvende olmak için bir uzmana danışın.

Hastalıkların Kontrolü
Ertur
 Çim, hazır çimini hastalıklardan korumak amacıyla ilave dikkat gösterdiği için çok görülen hastalıklarla karşılaşma olasılığı daha azdır. Bir problemden şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden hastalığı kontrol altına alabilecek doğru ürünün kullanımı için firmamızdan bilgi alınmalıdır.

Silindirleme
İhtiyaca göre yıl içerisinde 2-3 defa uygulanır. Silindirleme zemini düzeltir ve çim üretiminde kardeşlenmeyi arttırır. Yalnız çok ağır bir silindir çimi yaraladığı gibi toprağı sıkılaştırır ve kök gelişimini yavaşlatır. Bu da çimin hasadını geciktirir. Aktif  büyümenin  en fazla olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde silindirleme yapılırsa yaralanmaların tedavisi daha çabuk yapılır.

Havalandırma
 Yoğun olarak kullanılmış ve aşırı miktarda silindirlenmiş çim sahalarının havalandırma makineleri ile havalandırılması gerekir. Bu sahalar 10 cm derinliğinde 4-5 cm aralıklarla delinip, arkasında kumlama makineleriyle kumlanır ve böylece yıpranmış olan çim kökleri kendini daha çabuk yeniler. Havalanır, suyu ve besin maddesini daha kolay alır ve böylece çimin üst dokusu yenilenir.Canlı,gür bir görünüm elde edilir.

Kumlama
 İyi kalitede toprak, kum ve organik madde karışımının çim örtüsü üzerine serilmesi işlemidir. Kumlama çim dokusunun kalitesini ve kardeşlenmeyi arttırır, dolayısıyla daha sık ve yenilenmiş bir çim elde edilmiş olur.

Mükemmel bir çim alan için yıllık periyotlarda yapılması gerekenler

• Havalandırma
• Tırmıklama
• Üstten Kumlama
• İlaçlama